PEP-module

PEP-module (Psycho Educatief Preventieprogramma) door Medisch Maatschappelijk werk

Als u het nodig heeft kunt u extra ondersteuning krijgen in vier bijeenkomsten van twee uur. Bij deze module is er vooral aandacht voor het omgaan met stress en herkennen van spanningssignalen. U krijgt adviezen om hier op een goede manier mee om te gaan. Ook krijgt u ontspanningsoefeningen mee. Vooraf heeft u een individueel gesprek met de maatschappelijk werker.