Intake en fietstest

Intake gesprek

Mogelijk heeft u tijdens uw ziekenhuisopname al contact gehad met de verpleegkundige van de hartrevalidatie. Zo niet? Dan wordt er binnen twee tot vier weken na ontslag contact met u opgenomen, of nadat u een vervolgbehandeling heeft gehad in een ander ziekenhuis. Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. U neemt dan uw ingevulde vragenlijst mee. Tijdens dit gesprek wordt er met u gesproken over uw hartproblemen, uw risicofactoren en uw revalidatiedoelen. Deze doelen (wat u wilt bereiken of verbeteren) worden samen met u bepaald.

Er zijn twee mogelijkheden om te revalideren:

  • Poliklinisch in het ziekenhuis (locatie Noord of Hoofddorp). Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering;
  • Bij een gespecialiseerde fysiotherapeut bij u in de buurt. Informeert u dan wel eerst bij uw ziektekostenverzekering of u de revalidatie buiten het ziekenhuis wel vergoed krijgt.

Tip: vraag vóór het intakegesprek aan uw zorgverzekering of de revalidatie bij een fysiotherapeut bij u in de buurt wordt vergoed. Vermeld aan uw zorgverzekeraar dat er een verwijzing voor hartrevalidatie van een cardioloog voor u is en dat de fysiotherapie voor uw hartrevalidatie is. Wij adviseren u om uw partner of andere naaste bij het intakegesprek mee te nemen.

Fietstest

Vóór de start van de hartrevalidatie krijgt u een inspanningsonderzoek op de fiets. Hiermee wordt bepaald hoeveel inspanning uw hart aan kan. Met deze informatie worden samen met u de revalidatiedoelen bepaald.