Informatiemodules

Informatie modules zijn voorlichtingsbijeenkomsten. U krijgt informatie over wat u heeft meegemaakt en hoe u voorzorgsmaatregelen neemt om herhaling van een hartprobleem te voorkomen. Ook geven de modules u extra informatie om weer verder te kunnen met uw leven. Deze informatie modules zijn een vast onderdeel van het hartrevalidatieprogramma.

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit verschillende modules (onderdelen). Hierbij zijn verschillende hulpverleners betrokken.
Bij deze informatiemodules adviseren wij u om uw partner, relatie of familielid mee te nemen.

Cardioloog en verpleegkundige

U krijgt uitleg over hart- en vaatziekten, risicofactoren, medicijnen en verschillende behandelmethoden. Ook krijgt u uitleg over de hartrevalidatie. U kunt ook vragen stellen.

Diƫtiek

U krijgt uitleg over de relatie tussen hart- en vaatziekten, voeding en conditie. Een goede voeding kan een positieve invloed hebben op een aantal risicofactoren. U krijgt praktische tips voor de dagelijkse maaltijden en voedingsadviezen.

Medisch Maatschappelijk Werk (MMW)

Bij de informatie van de medisch maatschappelijk werker is er aandacht voor de psychosociale aspecten (lichaam en geest zijn verbonden) rondom de hartaandoening. U kunt uw ervaring vertellen over uw eigen beleving (manier hoe u er naar kijkt of ermee omgaat), de beleving van uw partner of andere naasten en familie. Ook het weer beginnen met werken of andere activiteiten wordt besproken.