Eindevaluatie en PTO

Eindevaluatie Fit-module en PTO (Patiƫnten Tevredenheid Onderzoek)

Aan het eind van uw revalidatieperiode krijgt u een evaluatiegesprek met de fysiotherapeut. Hier wordt een eventueel vervolg met u besproken.
Bij de afsluiting van het hartrevalidatie traject wordt u gevraagd om mee te doen aan een PTO. Hierin kunt u ons laten weten hoe u de hartrevalidatie heeft ervaren en kunnen wij met uw informatie de hartrevalidatie zo nodig verbeteren.

Cardioloog en verpleegkundige

U krijgt uitleg over hart- en vaatziekten, risicofactoren, medicijnen en verschillende behandelmethoden. Ook krijgt u uitleg over de hartrevalidatie. U kunt ook vragen stellen.

Diƫtiek

U krijgt uitleg over de relatie tussen hart- en vaatziekten, voeding en conditie. Een goede voeding kan een positieve invloed hebben op een aantal risicofactoren. U krijgt praktische tips voor de dagelijkse maaltijden en voedingsadviezen.

Medisch Maatschappelijk Werk (MMW)

Bij de informatie van de medisch maatschappelijk werker is er aandacht voor de psychosociale aspecten (lichaam en geest zijn verbonden) rondom de hartaandoening. U kunt uw ervaring vertellen over uw eigen beleving (manier hoe u er naar kijkt of ermee omgaat), de beleving van uw partner of andere naasten en familie. Ook het weer beginnen met werken of andere activiteiten wordt besproken.