Mijn Hartrevalidatie biedt u hartrevalidatie
van de hoogste kwaliteit

De hartrevalidatie is multidisciplinair samenwerken. Dat houdt in dat verschillende disciplines in de zorg met elkaar samenwerken.
Het doel is de zorg van rondom de hartrevalidatie zo goed en doelmatig mogelijk te organiseren. Samen kunnen we meer!

Hieronder de onderdelen van het gehele programma!

Intake en fietstest

Informatiemodules

PEP-module

Beweegmodule (FIT-module)

Ontspanningsmodule

Eindevaluatie en PTO